wtorek, 24 stycznia 2012

nowe wieści o stypendiach

jako, że dobre praktyki trzeba i należy chwalić i popierać, w tym wpisie przedstawiamy informację dotyczącą stypendiów dla licealistów, a właściwie absolwentów gimnazjów, którzy marzą o nauce w renomowanym liceum i niestety  ich na to nie stać.

2 stycznia ruszyła rekrutacja do największego w Polsce programu stypendiów licealnych AKROPOL  Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego EFC. Kolejnych 100 młodych ludzi może otrzymać stypendia na cały okres nauki w liceum. Po stypendia AKROPOL można się zgłaszać drogą elektroniczną do 14 marca 2012 roku.
Program stypendialny AKROPOL skierowany jest do zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich kończącej gimnazjum. Osoby, które zgłoszą się do programu i pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny oraz zostaną zakwalifikowane do programu przez Komisję Stypendialną mogą liczyć na wsparcie podczas całego okresu nauki w najlepszym liceum w regionie. Dodatkowo fundacja rozwija pasje stypendystów AKROPOLu organizując i finansując młodzieży m.in. warsztaty, szkolenia, wyjazdy i naukę języków obcych.
Program przeznaczony jest dla wszystkich uczniów III klasy gimnazjum, którzy są mieszkańcami terenów wiejskich, żyją poniżej minimum socjalnego, obliczanego na podstawie średniego dochodu na każdą osobę w rodzinie, i uzyskali w pierwszym semestrze III klasy gimnazjum średnią ocen minimum 4,75 bądź są finalistami kuratoryjnego konkursu przedmiotowego.
Aby ubiegać się o stypendia AKROPOL należy wypełnić formularz on-line, który przesłany zostanie AUTOMATYCZNIE do właściwego Koordynatora Wojewódzkiego naszej Fundacji oraz  sprawdzić stronę www naszej Fundacji w dniu 30 marca  2012 roku, aby zapoznać się z wynikami pierwszej fazy rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, regulamin programu oraz formularze on-line dostępne są  na stronie www.efc.edu.pl.

Dodatkowe informacje:
Beata Żebrowska
bzebrowska@efc.edu.pl
Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC
tel. (+48) 606 770 955
www.efc.edu.pl

Brak komentarzy: