sobota, 10 kwietnia 2010

[*]


"...Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą".

[*]    ...............................................
Katastrofa lotnicza w Smoleńsku
10 kwietnia 2010 godz. 8:56

piątek, 2 kwietnia 2010