piątek, 3 października 2014

POROZMAWIAJMY O WOLONTARIACIE - świat młodych FIO14


 

W ramach projektu ŚWIAT MŁODYCH
wspieranie rozwoju osobowościowego dzieci i młodzieży z terenu Ziemi Kolbuszowskiej, przeprowadzono zajęcia w grupach na temat wolontariatu. Teraz "nasze dzieci" wiedzą już na czym on polega  i co sami mogą zrobić

 

czwartek, 18 września 2014

ŚWIAT MŁODYCH- PROJEKT DLA DZIECIAKÓW Z K0LBUSZOWEJ I OKOLIC

PIERWSZA GRUPA UCZESTNIKÓW PROJEKTU MA ZA SOBĄ KOLONIĘ WE WŁADYSŁAWOWIE I PIERWSZE ZAJĘCIA 
PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE Z PANIĄ BOGNĄ I MAŁGOSIĄ.
JESTEŚMY PRZEKONANI, ŻE DZIAŁANIA ZAWARTE W ŚWIECIE MŁODYCH PRZYNIOSĄ POŻYTEK UCZNIOM JAK I ICH RODZICOM!
DZISIAJ JUŻ WIEMY, ŻE SPOTKANIE  BYŁO CIEKAWE I BARDZO " FAJNE" JAK OKREŚLIŁY TO DZIECI.
STAWIAMY NA KREATYWNOŚĆ  I PRACĘ W GRUPIE, DLATEGO SPOTKANIA Z BOGNĄ I MAŁGOSIĄ NIGDY NIE SĄ NUDNE!!!

17. 09 2014r. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KOLBUSZOWEJ :)wtorek, 29 kwietnia 2014

27 kwietnia 2014r.- 10:15 NOWI ŚWIĘCIKanonizacja bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II, która odbyła się 27 kwietnia w Watykanie, jest pierwszą od 60 lat kanonizacją papieża. W 1954 r. świętym został ogłoszony Pius X, który był biskupem Rzymu w latach 1903-1914.

Fragmenty wywiadu z Kardynałem Stanisławem Dziwiszem dla PAP:
" W niedzielę na pl. św. Piotra kanonizowany będzie także papież Jan XXIII. "Jan XXIII był bardzo wrażliwy na sprawy społeczne, starał się burzyć mury, ale prawdziwe obalenie murów dokonało się za czasów Jana Pawła II - powiedział kard. Dziwisz.
Niewątpliwie zmiany, jakie przyniósł rok 1989, nie urzeczywistniłyby się tak szybko, gdyby nie papież, który osobiście doświadczył totalitaryzmów XX wieku i znał realia życia w systemie komunistycznym. Dziś świat polityczny wygląda zupełnie inaczej, a Kościół jest bardziej otwarty. (…) Za jego pontyfikatu rozwinął się dialog ekumeniczny i zmieniły relacje z judaizmem" - zauważył metropolita krakowski.

Kardynał mówił, że wielokrotnie pytano go, kiedy widział świętość Jana Pawła II. Jak wspominał, poznał kard. Wojtyłę jako biskupa i profesora wykładającego w Seminarium Duchownym podstawy filozofii. "Zawsze był świetnie przygotowany, ale nas uderzał jego stosunek do Pana Boga, zwłaszcza, gdy widzieliśmy go modlącego się. Był wtedy skupiony, nic dla niego nie istniało. Był zanurzony w Panu Bogu" - wspominał metropolita krakowski. "Szukał rozwiązania wszystkich problemów w modlitwie" - dodał.

Jak zauważył kard. Dziwisz, całe życie Jana Pawła II było naznaczone cierpieniem - jako dziecko Karol Wojtyła stracił matkę, potem umarł jego brat, a w czasie okupacji ojciec. "W czasie wojny Wojtyła miał wypadek w Krakowie. Potem był zamach na placu św. Piotra. Ostatecznie tego tak utalentowanego, wysportowanego człowieka, znakomitego mówcę dotknęła trudna choroba. Mimo tego do końca był wierny swojemu posłannictwu. Nie uciekał od pracy, nie wstydził się swojej choroby. Co więcej, nauczał, że cierpienie ma sens" - podkreślił kard. Dziwisz.

Wspominając ostatnie chwile życia Jana Pawła II kard. Dziwisz mówił, że papież "odchodził z godnością". "Tylko święci tak umierają. Prosił, żeby mu czytać Pismo św. Ksiądz Styczeń, też już świętej pamięci, czytał mu Ewangelię św. Jana. Jan Paweł II słuchał skupiony i także wśród tych, którzy go otaczali, wprowadzał wielki spokój. Przywrócił godność umierania, pokazał, że śmierć jest częścią życia, że życie kończy się przejściem" - powiedział kard. Dziwisz.

Pytany o to, czyim patronem może być Jan Paweł II, hierarcha powiedział, że papież "nadal inspiruje różne grupy, zwłaszcza młodzież". "Wyprasza i wypraszał za życia wiele łask: uzdrowienia w chorobach nowotworowych i dar potomstwa dla bezdzietnych małżeństw. Za życia Jana Pawła II się o tym nie mówiło, on sam podkreślał, że cuda czyni Pan Bóg, a nie człowiek" - mówił metropolita krakowski.

Według kard. Dziwisza trudno przesądzać, czy Jan Paweł II dołączy do patronów Polski. "Zobaczymy. Przepisy mówią, że jest jeden patron, a my mamy już trzech: Matkę Bożą Częstochowską, św. Wojciecha i św. Stanisława. Wspaniały tryptyk. Myślę, że warto, żeby Jana Paweł II także objął jako patron opieką Polskę, którą kochał" - uważa metropolita krakowski."

 

piątek, 28 marca 2014

zaproszenieW sobotę 29.III.2014r. po Mszy św. wieczornej o godz. 17.30 w Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej nasz rodak ks. dr Adam Kubiś znany biblista, który wiele lat spędził w Ziemi Świętej - rozpocznie cykl katechez audiowizualnych przybliżających „Piąta Ewangelię”,
czyli środowisko, kulturę i miejsca które związane są z życiem i posłannictwem Jezusa Chrystus.
Wszystkich, którzy nie byli nigdy w Ziemi Świętej i tych którzy chcieliby przeżyć jeszcze raz doświadczenie bliskości wydarzeń i miejsc świętych zapraszamy na te spotkania.

Wielki Post to dobry czas, aby przybliżyć sobie misję i postać Jezusa Chrystusa.
 
Ks. dr Adam Kubiś, kapłan diecezji rzeszowskiej, urodzony w 1976 roku w Mielcu. Maturę zdał w 1995 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. Kończąc Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie obronił pracę magisterską na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, pisaną pod kierunkiem ks. dr hab. Michała Bednarza. Po przyjęciu święceń kapłańskich (24.05.2001) pracował przez okres jednego roku jako wikariusz i katecheta szkół średnich w Brzostku. W latach 2002-2006 odbył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie uwieńczone zdobyciem stopnia licencjata nauk biblijnych. W latach 2003-2004 studiował w Rothberg International School Uniwersytetu Hebrajskiego w ramach programu „The Bible and Its World.” W latach 2005-2006 pełnił także obowiązki wikariusza w parafii św. Franciszka z Asyżu w Carpi w prowincji Modena (Włochy). Studia doktoranckie odbył we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie w latach 2006-2010. W wyniku obrony pracy doktorskiej (08.01.2011) oraz jej późniejszej publikacji otrzymał tytuł doktora nauk biblijnych. Promotorem rozprawy był prof. Luc Devillers OP. Zrewidowana i uaktualniona rozprawa ukazała się w formie książkowej jako The Book of Zechariah in the Gospel of John (Études bibliques: Nouvelle serie 64; Pendé: J. Gabalda et Cie 2012) ss. 590. W latach 2010-2012 pracował jako duszpasterz w diecezji Graz-Seckau w Austrii. Od 01.10.2012 zatrudniony na stanowisku asystenta katedry teologii biblijnej NT w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie./ info. KUL Lublin.

poniedziałek, 10 lutego 2014

11 lutego


- cytując za wikipedią: "Światowy Dzień Chorego – święto chrześcijańskie obchodzone corocznie 11 lutego, ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenza Angeliniego. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie błogosławionego papieża."
- "Począwszy od 11 lutego 1858 14-letnia wiejska dziewczyna Bernadette Soubirous doświadczyła serii objawień "Pięknej Pani". Wydarzenia te miały miejsce w grocie Masabielle, niedaleko Lourdes. 25 marca 1858 roku, podczas 16 objawienia, w święto Zwiastowania, Piękna Pani powiedziała: Ja jestem Niepokalane Poczęcie... Objawienia uznane za autentyczne przez biskupa Tarbes, Mgr Laurence w 1862.
Bernadetta Soubirous od 11 lutego do 16 lipca 1858 doświadczyła w sumie 18 objawień. Świadkami objawień i dziwnego zachowania się dziewczyny byli okoliczni mieszkańcy, zbierający się w grocie na odpoczynek. Podczas objawień w grocie pojawiło się źródło wody."
Do dnia dzisiejszego po wypiciu lub obmyciu się "cudowną wodą" doszło do licznych uzdrowień. Wierni z całego świata przyjeżdżają do Lourdes w różnych intencjach: aby spotkać się w grocie z MB-  Piękną Panią, wielu chorych prosząc o cudowne uzdrowienie.
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO - 11 lutego 2014 r.


Wiara i miłość: «My także winniśmy oddać życie za braci» (1 J 3, 16)

" Drodzy Bracia i Siostry!

1. Przy okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego tegoroczny temat brzmi: «Wiara i miłość: 'My także winniśmy oddać życie za braci'» (1 J 3, 16), zwracam się w szczególny sposób do osób chorych i do wszystkich, którzy się nimi opiekują i je leczą. Kościół dostrzega w was, drodzy chorzy, szczególną obecność cierpiącego Chrystusa. Tak właśnie jest: obok, więcej, wewnątrz naszego cierpienia jest cierpienie Jezusa, który razem z nami niesie jego ciężar i wyjawia jego sens. Kiedy Syn Boży wstąpił na krzyż, położył kres samotności cierpienia i rozjaśnił jego mrok. Stajemy zatem w obliczu tajemnicy miłości Boga do nas, która napełnia nas nadzieją i odwagą: nadzieją, ponieważ w Bożym zamyśle miłości również noc boleści otwiera się na światło paschalne; i odwagą, by stawić czoło wszelkim przeciwnościom razem z Nim, w zjednoczeniu z Nim.

2. Syn Boży, który stał się człowiekiem, nie uwolnił ludzkiego doświadczenia od choroby i cierpienia, lecz biorąc je na siebie, przemienił je i zredukował. Zredukował, bo już nie mają one ostatniego słowa, którym jest zamiast tego pełnia nowego życia; przemienił, bo dzięki zjednoczeniu z Chrystusem z negatywnych mogą stać się pozytywne. Jezus jest drogą, a mając Jego Ducha, możemy iść za Nim. Jak Ojciec dał Syna z miłości, a Syn oddał siebie ze względu na tę samą miłość, my również możemy miłować innych tak jak Bóg nas umiłował, oddając życie za braci. Wiara w dobrego Boga staje się dobrocią, wiara w ukrzyżowanego Chrystusa staje się siłą miłości aż do końca, także miłości nieprzyjaciół. Dowodem autentycznej wiary w Chrystusa jest dar z siebie, szerzenie się miłości bliźniego, zwłaszcza do ludzi, którzy na to nie zasługują, tych, którzy cierpią, którzy są zepchnięci na margines.

3. Na mocy chrztu i bierzmowania jesteśmy powołani do tego, byśmy się upodabniali do Chrystusa, Miłosiernego Samarytanina dla wszystkich cierpiących. «Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci» (1 J 3, 16). Kiedy z czułością zbliżamy się do tych, którzy potrzebują opieki, wnosimy nadzieję i uśmiech Boga w sprzeczności świata. Kiedy wielkoduszne oddanie innym staje się stylem naszego działania, robimy miejsce dla Serca Chrystusa i zostajemy przez nie ogrzani, a tym samym przyczyniamy się do nadejścia królestwa Bożego.

4. Abyśmy mogli rozwijać w sobie czułość, nacechowaną szacunkiem i delikatną miłością, mamy chrześcijański wzór, ku któremu możemy w sposób pewny kierować nasze spojrzenie. Jest nim Matka Jezusa i nasza Matka, wsłuchująca się w głos Boga i potrzeby oraz trudności Jego dzieci. Maryja, pod wpływem Bożego miłosierdzia, które w Niej stało się ciałem, zapomina o sobie i spieszy z Galilei do Judei, by odwiedzić swoją kuzynkę Elżbietę i jej pomóc; wstawia się do swojego Syna na godach w Kanie, kiedy widzi, że kończy się weselne wino; nosi w swoim sercu przez całą pielgrzymkę życia słowa starca Symeona, przepowiadające, że Jej serce przeszyje miecz, i niewzruszenie stoi pod krzyżem Jezusa. Ona wie, jak idzie się tą drogą, i dlatego jest Matką wszystkich chorych i cierpiących. Możemy ufnie uciekać się do Niej z synowskim oddaniem, pewni, że weźmie nas w opiekę, wesprze i nie opuści. To Matka Ukrzyżowanego Zmartwychwstałego: stoi przy naszych krzyżach i towarzyszy nam w drodze do zmartwychwstania i pełnego życia.

5. Św. Jan, uczeń, który stał pod krzyżem z Maryją, prowadzi nas do źródeł wiary i miłości, do serca Boga, który «jest miłością» (1 J 4, 8. 16), i przypomina nam, że nie możemy kochać Boga, jeśli nie kochamy braci. Ten, kto stoi pod krzyżem z Maryją, uczy się kochać jak Jezus. Krzyż «daje pewność wiernej miłości Boga do nas. Miłości tak wielkiej, że wchodzi w nasz grzech i go przebacza, wchodzi w nasze cierpienie i daje nam siłę, aby je znosić, wchodzi także w śmierć, aby ją zwyciężyć i nas zbawić. (...) Krzyż Chrystusa zachęca także, abyśmy dali się zarazić tą miłością, uczy nas zatem patrzeć na bliźniego zawsze z miłosierdziem i miłością, zwłaszcza na tych, którzy cierpią, którzy potrzebują pomocy» (Droga Krzyżowa z młodzieżą, Rio de Janeiro, 26 lipca 2013 r.).

Zawierzam ten XXII Światowy Dzień Chorego wstawiennictwu Maryi, aby pomagała osobom chorym przeżywać swoje cierpienie w jedności z Jezusem Chrystusem i by wspierała tych, którzy się nimi opiekują. Wszystkim, chorym, pracownikom służby zdrowia i wolontariuszom, z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa."

Watykan, 6 grudnia 2013 r.
FRANCISCUS

wtorek, 28 stycznia 2014

TAKI NIETYPOWY KALENDARZ

W DUCHU WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI 
DLA WSZYSTKICH Z WAS, KTÓRZY CHCĄ MIEĆ W JEDNYM MIEJSCU DATY ZWIĄZANE Z KATOLICKIMI ŚWIĘTAMI:

 Święta kościelne w Polsce:
   
1 stycznia  (Środa)
    Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (poniedziałek)
    Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
20 kwietnia  (niedziela)
    Wielkanoc
1 czerwca  (niedziela)
    Wniebowstąpienie
19 czerwca  (czwartek)
    Boże Ciało
15 sierpnia  (piątek)
    Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (sobota)
    Wszystkich Świętych
25 grudnia  (czwartek)
    Boże Narodzenie (pierwszy dzień)Styczeń


Styczeń
  święta ruchome
        Chrzest Pański - niedziela po uroczystości Objawienia Pańskiego, tj. po 6 stycznia
        Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy - 2. niedziela po uroczystości Objawienia Pańskiego
        Światowy Dzień Trędowatych - ostatnia niedziela stycznia
    1 stycznia
        Światowy Dzień Pokoju (od 1967)
        Bożej Rodzicielki Maryi (dawniej: Obrzezania Pańskiego)
    6 stycznia
        Objawienie Pańskie, pot. Trzech Króli (do 1960 dzień wolny od pracy, ponownie od 2011)
        Misyjny Dzień Dzieci (ustanowiony w 1950 przez Piusa XII)
        Dzień Modlitw w intencji Polskich Misjonarzy
    17 stycznia
        Dzień Judaizmu
    18 stycznia
        rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (do 25 stycznia)
    24 stycznia
        Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
    25 stycznia
        Nawrócenie św. Pawła, Apostoła (ostatni dzień Modlitw o Jedność Chrześcijan)
    26 stycznia
        Dzień Islamu

Luty
   święta ruchome
        Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu - z reguły w lutym, na koniec karnawału, rozpoczynający się w ostatnią niedzielę przed Popielcem
        Popielec, Środa Popielcowa - środa w lutym lub na początku marca
    2 lutego
        Światowy Dzień Życia Konsekrowanego (od 1997)
        Ofiarowanie Pańskie, pot. Matki Bożej Gromnicznej
    11 lutego
        Światowy Dzień Chorego
    14 lutego
        Dzień św. Cyryla i św. Metodego (święto patronów Europy)
    22 lutego
        Katedry św. Piotra, Apostoła

Marzec
  święta ruchome
        Światowy Dzień Młodzieży w Niedzielę Palmową (7 dni przed Wielkanocą)
        Dzień Trzeźwości, Ogólnopolski Dzień Trzeźwości - 1. poniedziałek poprzedzający Wielkanoc
        Zmartwychwstanie Pańskie, pot. Wielkanoc (Niedziela wielkanocna, I Niedziela wielkanocna, Poniedziałek wielkanocny) w marcu lub kwietniu (2 dni wolne od pracy)
    4 marca
        Dzień św. Kazimierza Królewicza (święto patrona Polski; uroczystość w archidiecezji białostockiej i diecezjach: drohiczyńskiej, łomżyńskiej i radomskiej)
    19 marca
        Dzień Świętego Józefa, Oblubieńca NMP (święto zniesione)
    25 marca
        Dzień Świętości Życia
        Zwiastowanie Pańskie
    26 marca
        Dzień Modlitw za Więźniów (ustanowiony na Konferencji Episkopatu Polski w 2009, w dniu wspomnienia Dobrego Łotra patrona więźniów)

Kwiecień
 święta ruchome
        Niedziela Miłosierdzia Bożego lub Święto Miłosierdzia Bożego - II Niedziela wielkanocna (również "Biała Niedziela" i święto patronalne Caritas)
        Dzień Modlitw za Kierowców, Niedziela Modlitw za Kierowców - III Niedziela wielkanocna[10]
        Niedziela Biblijna rozpoczynająca Tydzień Biblijny (od 2009 z inicjatywy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II) - III Niedziela wielkanocna
        Światowy Dzień Modlitw o Powołania rozpoczynający w polskim Kościele Tydzień Modlitw o Powołania - IV Niedziela wielkanocna, Niedziela Dobrego Pasterza
    23 kwietnia
        Dzień św. Wojciecha (święto głównego patrona Polski)
    25 kwietnia
        Dzień św. Marka Ewangelisty
    29 kwietnia
        Dzień św. Katarzyny ze Sieny (święto patronki Europy)
        Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego (ustanowiony przez KEP w 2002)

Maj
 miesiąc Najświętszej Maryi Panny
    święta ruchome
        Dni modlitw o urodzaje (dni poprzedzające uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego)
        Wniebowstąpienie Pańskie – VII Niedziela wielkanocna (na świecie w 40. dzień po Zmartwychwstaniu Pańskim)
        Zesłanie Ducha Świętego, pot. Zielone Święta lub Zielone Świątki – 50. dzień po Zmartwychwstaniu Chrystusa (VIII Niedziela wielkanocna), święto Kościoła obchodzone przez 2 dni (1. dzień wolny od pracy)
        Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła – poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego (święto wprowadzone przez KEP za zgodą papieża Pawła VI w dniu 4 maja 1971; uroczystość w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej oraz w diecezji drohiczyńskiej i ełckiej)
        Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana – czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego
        Najświętszej Trójcy – 1.niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
        Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, pot. Boże Ciało - zawsze w czwartek, po Trójcy Świętej, na koniec maja lub w czerwcu, w 60 dni po Wielkiej Nocy (dzień wolny od pracy)
    3 maja
        Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (święto głównej patronki Polski)
    6 maja
        Święto Apostołów: Filipa i Jakuba Młodszego
    8 maja
        Dzień św. Stanisława ze Szczepanowa (święto głównego patrona Polski)
    14 maja
        Dzień św. Macieja, Apostoła
    16 maja
        Dzień św. Andrzeja Boboli (święto patrona Polski; uroczystość w metropolii warszawskiej)
    31 maja
        Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

Czerwiec
  miesiąc Serca Jezusa
    święta ruchome
        Dzień Dziękczynienia - 1.niedziela czerwca
        Najświętszego Serca Pana Jezusa - piątek po 2.niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego
        Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów - obchodzony w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1995)[17]
        Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny - sobota po 2.niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego, po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa (święto wprowadzane na cały Kościół przez papieża Piusa XII 4 maja 1944 roku)
    23 czerwca
        Wigilia św. Jana, Noc Świętojańska (noc z 23 na 24 czerwca, obchodzona w wigilię św. Jana Chrzciciela)
    24 czerwca
        Narodzenie św. Jana Chrzciciela
    29 czerwca
        Świętych Apostołów Piotra i Pawła (święto zniesione)

Lipiec
   3 lipca
        Dzień św. Tomasza Apostoła
    11 lipca
        Dzień św. Benedykta z Nursji (święto patrona Europy)
    18 lipca
        rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa (od 2000)
    23 lipca
        Dzień św. Brygidy (święto patronki Europy)
    25 lipca
        Dzień św. Jakuba Starszego, Apostoła
        Dzień Bezpiecznego Kierowcy (w dniu wspomnienia patrona św. Krzysztofa, od 2006 roku)

Sierpień
 sierpień - miesiąc trzeźwości/abstynencji
    6 sierpnia
        Przemienienie Pańskie
    9 sierpnia
        Dzień św. Teresy Benedykty od Krzyża (święto patronki Europy)
    10 sierpnia
        Dzień św. Wawrzyńca (również święto diakonatu; uroczystość w diecezji pelplińskiej)
    15 sierpnia
        Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej (Boskiej) Zielnej (dzień wolny od pracy)
    24 sierpnia
        Dzień św. Bartłomieja, Apostoła
    26 sierpnia
        Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, Matki Boskiej Częstochowskiej

Wrzesień
 święta ruchome
        Dzień Środków Masowego Przekazu (III niedziela września) - 3. niedziela września (Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego w 48 dni po Wielkiej Nocy)
        Tydzień Wychowania - w tygodniu w którym obchodzone jest święto Stanisława Kostki (18 września), patrona dzieci i młodzieży (ustanowione przez KEP w 2011)
    8 września
        Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Siewnej
    14 września
        Podwyższenie Krzyża Świętego
    18 września
        Dzień św. Stanisława Kostki (święto patrona Polski; na świecie 13 listopada)
    21 września
        Dzień św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
        Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój - ekumeniczne
    29 września
        Dzień św. Archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela

Październik
  miesiąc różańca
    święta ruchome
        1. niedziela października - rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia
        Dzień Papieski - niedziela bezpośrednio poprzedzająca 16 października
        Światowy Dzień Misyjny (od 1926) rozpoczynający Tydzień Misyjny (w Polsce tzw. Niedziela Misyjna) - przedostatnia niedziela października
        Rocznica poświęcenia własnego Kościoła - ostatnia niedziela w kościołach poświęconych, w których data poświęcenia jest nieznana
    2 października
        Świętych Aniołów Stróżów
    16 października
        Rocznica pontyfikatu Jana Pawła II
    18 października
        Dzień św. Łukasza, Ewangelisty
    28 października
        Dzień świętych Apostołów: Szymona i Judy Tadeusza

Boże Narodzenie na obrazie Fra Filippa Lippi

Listopad
  święta ruchome
        Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym - 2. niedziela listopada
        Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie - 4. sobota listopada (parafie greckokatolickie)
        Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata - ostatnia niedziela zwykła (również święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży)
    1 listopada
        Wszystkich Świętych (dzień wolny od pracy)
    2 listopada
        Wszystkich wiernych zmarłych, pot. Zaduszki (uznawany przez chrześcijan za święto)
    9 listopada
        Rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej
    21 listopada
        Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny (uznawane przez chrześcijan za święto, również święto sióstr klauzurowych i patronalne święto sióstr prezentek)
    29 listopada
        rozpoczyna się Tydzień Słowa Bożego
    30 listopada
        Dzień św. Andrzeja Apostoła (uroczystość w archidiecezji warmińskiej)

Grudzień
 święta ruchome
        Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa - niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego, a jeżeli w danym roku nie ma takiej niedzieli, dnia 30 grudnia
    4 grudnia
        Dzień modlitw za bezrobotnych
        Dzień św. Barbary (w tradycji Barbórka)
    6 grudnia
        Dzień św. Mikołaja (w tradycji, pot. Mikołajki)
    8 grudnia
        Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny (święto zniesione)
    13 grudnia
        Dzień modlitw za ofiary stanu wojennego
    25 grudnia
        Narodzenie Pańskie, pot. Boże Narodzenie (w Ustawie o dniach wolnych od pracy dni: 25 i 26 grudnia są dniami wolnymi od pracy w ramach świąt Bożego Narodzenia)
    26 grudnia
        Dzień św. Szczepana (Stefana), Pierwszego Męczennika
    27 grudnia
        Dzień św. Jana Apostoła i Ewangelisty
    28 grudnia
        Dzień Świętych Młodzianków, Dzień Niewinnych Dzieci Betlejemskich

czwartek, 23 stycznia 2014

MAKULATURA NA MISJE 2014


Ciąg dalszy akcji polegającej na zbiórce makulatury, która ma konkretną wartość w postaci wybudowania studni w Afryce.
Przez ubiegły rok zebrano 1/3 tego ile powinno się zebrać do jej wybudowania.
Dlatego zróbmy wszystko, aby w roku 2014 sfinalizować sprawę!