piątek, 7 grudnia 2012

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI W KOLBUSZOWEJ 7- 8 GRUDNIA 2012
W Kolbuszowej też zbieramy!
Wolontariusze z LO im. J.Bytnara, z gimnazjum nr 1 i 2 stoją w sklepach ORZECH, STOKROTKA, DELIKATESY CENTRUM, BODZIO, DANIEL, PROMYK I WARZYWNIAKU.
Jutro okaże się ile tym razem przekazano żywności.
Wydaje nam się, że będzie dobrze i jak zwykle możemy liczyć na hojność Wszystkich kolbuszowskich Darczyńców :)
Z góry dziękujemy!!!!!!
DLA TYCH KTÓRZY NIE MAJĄ CZASU CHODZIĆ PO SKLEPACH:
JEST STRONA 
GDZIE MOGĄ ZAKUPIĆ ART. SPOŻYWCZE PRZEZ INTERNET

piątek, 23 listopada 2012

„Patriotyzm! – To nie tylko Ojczyzny kochanie..."" Listopadowe pielgrzymowanie po cmentarzach nie raz prowadziło nas także nad mogiły tych, którzy przed nami byli  zatroskani o losy naszej Ojczyzny.
To zastanawiające, że pochylając się nad tymi mogiłami zawsze przebija się prawda „świętych obcowania” a więc -  "prawda o zmarłych żyjących w Chrystusie", prawda która uczy nas  życia mądrego i odpowiedzialnego.

Wiele kamiennych tablic i pomników w naszych świątyniach i na cmentarzach przypomina, że nieśmiertelną jakością ludzkiego życia jest patriotyzm.
To dobrze, że nie przechodzimy obojętnie nad grobami tych, którzy wypełnili swoje życie ofiarną służbą Ojczyźnie. To dobrze że pamiętamy o nich modląc się przy ich mogiłach.

Patriotyzm, czyli umiłowanie Ojczyzny ziemskiej, jest cechą mówiącą o jakości ludzkiego życia.
Patriotyzm jest wartością świadczącą o jakości człowieka, ukazuje nam możliwości jakie może osiągnąć człowiek, granice jakie może przekroczyć ,by ta miłość mogła się dopełnić przez pracowitość, uczciwość, prawdomówność, wierność, sprawiedliwość, ofiarność, wolność w życiu pojęta jako prawo wyboru dobra, wolność od nałogów. Patriotyzm jest więc wartością dającą w jakiejś mierze świadectwo świętości ludzkiego życia. Umiłowanie Ojczyzny ziemskiej przygotowuje nas a i pomaga nam odkryć wartość  ojczyzny niebieskiej. Patriotyzm może więc pomóc nam przeżywać nadprzyrodzony wymiar ludzkiego życia.

Ostatnimi laty w Ojczyźnie naszej wydaje się że patriotyzm, jako wartość życia indywidualnego i wspólnotowego, przestał być uważany za ważny i konieczny dla ludzkiej egzystencji.
Zaradność w zaspokajaniu własnych potrzeb i gromadzenia dóbr osobistych, nawet za cenę zniszczenia dobra wspólnego, wyprzedaży za bezcen polskiego majątku, stała się wartością dominującą aby nie powiedzieć nadrzędną .

Propagowanie podobnych haseł ciągle owocuje tym, że wartości zostają zastąpione "anty-wartościami".
Patriotyzm zastąpiono promowanym kosmopolityzmem (mamy być obywatelami świata, rozmyć wszystko co stanowi cały dorobek naszej kultury, tradycji i wiary); walka z życiem ludzkim zostaje nazwana terminacją czy aborcją by tylko rozmyć sens tego haniebnego zabiegu, prawdę często próbuje się zastąpić kłamstwem, pomówieniem, czy manipulacją; ofiarność i poświęcenie - chciwością i pazernością; miłość – nienawiścią utrzymując że skłócenie jest sposobem na przetrwanie.   
Każda społeczność, która swe prawa opiera na "anty-wartościach", wcześniej czy później napełnia się bólem i krzywdą.
Piękny jest wiersz mówiący czym jest prawdziwy patriotyzm w warunkach pokoju:
Patriotyzm! – To nie tylko Ojczyzny kochanie,
Słowa wielkie, szlachetne serca wzruszające;
To nie tylko wśród bitwy na polu konanie
To nie serca na wyrok losu czekające.

Patriotyzm! – To codzienna i mozolna praca,
Perlona kroplami z czoła płynącymi,
Ta co naród i państwo wzbogaca
I daje im byt wynikami swymi.

Patriotyzm! To miłość codzienna w rodzinie,
W której wzrastają młode pokolenia,
To czas nauki, co wśród trudów,
Umysły i serca na lepsze odmienia.

Patriotyzm! – To zgoda wśród ludzi,
To wspólna praca, dla wspólnego celu,
To myśl, co serca i umysły budzi.
Pamiętaj o tym, … przyjacielu!.” (S. Komoniewski)

11 listopada to szczególny dzień dla wszystkich Polaków. Dzień w którym Naród Polski odzyskał niepodległość - po trwających niemal półtora wieku rozbiorach, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. To dzień radości i tryumfu. Ale nie zawsze mógł być tak świętowany. Historia nie szczędziła nam doświadczeń.
Krótką radość z odzyskanej w 1918 roku wolności brutalnie przerwała nam wojna i niemiecka okupacja, po której Polska znów utraciła suwerenność jako państwo, na kilkadziesiąt lat stając się Rzeczpospolitą Ludową. Możemy powiedzieć że historia nasza to pasmo trudnych doświadczeń, dzięki którym wolność i niepodległość stały się dla nas, Polaków, czymś więcej niż słowa, stały się wartościami, których wagę rozumiemy i nie damy sobie ich wydrzeć, bo wiemy, czym jest niewola…

Tak często jednak ceniąc wolność i niezależność jako naród, równocześnie żyjemy w niewoli. Wolni niewolnicy w niepodległym kraju.
Wolni, jako naród, zniewoleni, jako ludzie.
Jak to możliwe?

Zobrazuję to za pomocą kilku pytań.
Jeśli twierdzisz, że jesteś wolny, to czy potrafisz:
·         rzucić nałóg, który niszczy twoją wolę?
·         zawsze na zło odpowiadać dobrem?
·         modlić się za tych, którzy cię denerwują?
·         cieszyć się, że komuś powodzi się lepiej niż tobie?
·         dobrze czynić wszystkim ludziom, bez względu na to, co do nich czujesz?
·         nie wypowiadać żadnych złych i przykrych słów?
·         nie spoglądać pożądliwie na rzeczy i osoby?
·         nie popełnić żadnego złego czynu, ani nie mieć żadnej złej myśli?

Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedziałeś przecząco, nie potrafię - jesteś wewnętrznie zniewolony!
I tę  prawdę trzeba odkryć i do niej się przyznać.
Tylko to do czego się przyznasz może podlegać przemianom.

Sami nie potrafimy wyzwolić się od naszego złego postępowania.
Jesteśmy zatem niewolnikami naszych grzesznych myśli, pragnień, słów i czynów.

Cenimy wolność, niepodległość, niezależność, zarówno jako naród jak i w naszym osobistym życiu.
Często jednak ją błędnie rozumiemy.
Myślimy, że jesteśmy wolni, więc wszystko nam wolno, tymczasem jest dokładnie odwrotnie.
Jesteśmy na tyle zniewoleni, że nie potrafimy żyć w wolności od złych czynów.
Nie jesteśmy w stanie sami przezwyciężyć złych skłonności, które w rzeczywistości niszczą nasze życie. Jesteśmy niewolnikami naszych żądz i nie wiemy jak wyjść sami na wolność.
Popatrzmy na dzisiejsza ewangelię:
Uboga wdowa jest wcieleniem bezbronności, osoby pogardzanej przez tych którzy używają życia, symbolem człowieka doświadczonego przez  życie,
człowieka ubogiego w tym sensie, że nie pokłada już nadziei w tym co ludzkie, wymierne bo wie, jak bardzo jest to kruche.
Uboga wdowa jest symbolem człowieka, który przeszedł przez ból straty, przez ból osamotnienia.
Takie ubóstwo często czyni człowieka hojnym, tzn.  otwartym, wielkodusznym, szalonym w ufności.
Nie pokłada już całej nadziei w dobrach tego świata,
nie upatruje już w nich swego poczucia bezpieczeństwa, uczy się żyć ze świadomością ulotności tego, co jest z tego świata, choćby było najpiękniejsze i najbardziej wartościowe.
Uboga wdowa jest zatem również symbolem człowieka wolnego.
Gdyż swoją nadzieję, wartość, poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i harmonii złożyła w Bogu.
Dla niej to odniesienie nie było lękliwym i kurczowym przylgnięciem ale autentycznym radowaniem się z bliskości Pana.
Wolność sprawiła, że jej życie nabrało smaku istnienia, pozwoliła jej przeżywać  radość pośród cierpienia, piękno w niedostatku, spełnienie w oczekiwaniu na to co dopiero przed nami, co ma się wypełnić.
Ona bez lęku oczekuje na czas kiedy będzie mogła spocząć w Bogu, zjednoczyć się z tym który jest całym jej życiem.

Przyjmijmy jak uboga wdowa Boga, przyjmijmy Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela przyjmijmy przez to doświadczenie wspólnej modlitwy jaską jest eucharystia, jeśli jesteśmy wstanie łaski uświecającej przyjmijmy Jezusa do swego serca karmiąc się Jego ciałem.


Pozwólmy Chrystusowi być przewodnikiem po ścieżkach naszego życia, byśmy mogli cieszyć się prawdziwą "niepodległością" i wolnością, która otworzy nas na dar Ojczyzny Niebieskiej.
Wybierzmy:
Wolność, by kochać Boga
Wolność, by kochać innych
Wolność by kochać siebie
Wolność, by się zmieniać na lepsze, zgodnie z Bożym planem.
Wybierzmy wolność by budować a nie rujnować,
by siać miłość a nie nienawiść.
Wybierzmy prawdziwą wolność bo „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”. (Ga 5, 1)."

Kazanie wygłoszone 11 LISTOPADA 2012 przez ks. Lucjana Szumierza w Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.

czwartek, 22 listopada 2012

szlachetna paczka 2012 - komu pomóc w Kolbuszowej?Już po raz PIĄTY w Kolbuszowej organizowana jest ogólnopolska akcja/projekt
SZLACHETNA PACZKA


Zapraszamy wszystkich, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl znajdują się opisy rodzin, którym można przygotować paczkę i w ten sposób sprawić wiele radości w trudnych chwilach. Paczkę najlepiej przygotować wspólnie jako firma, organizacja, urząd, instytucja, szkoła, klasa, grupa znajomych czy rodzina. Im więcej osób przyłączy się tym wartościowsza będzie pomoc i pozwoli na zaspokojenie potrzeb wytypowanych rodzin.

Z terenu Kolbuszowej i okolic, zostało wytypowanych przez wolontariuszy Szlachetnej Paczki 12 rodzin, które znajdują się w lokalizacji Raniżów, Kolbuszowa wspólnie z rodzinami z całego powiatu kolbuszowskiego i gminy Sokołów Małopolski.
Pamiętajmy o tym, że dobro zawsze do nas powraca!

poniedziałek, 5 listopada 2012

SPORT TO ZDROWIE W KOLBUSZOWEJ

RFR SERCE W PARTNERSTWIE Z URZĘDEM MIEJSKIM W KOLBUSZOWEJ REALIZUJE ZAJĘCIA NA BASENIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY KOLBUSZOWA, W RAMACH PROJEKTU „SPORT TO ZDROWIE…”- CYKL ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA, DOFINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI ORAZ GMINĘ KOLBUSZOWA.
Wrzesień - listopad 2012 oraz Gminę Kolbuszowa.
Poniżej mali uczniowie z SP 1 w Kolbuszowej :)Zajęcia cieszą się ogromną popularnością, 
obecność prawie 100%, 
w Kolbuszowej rośnie świeża kadra pływacka! 
My się cieszymy, a dzieci są bardzo zadowolone!
SUPER!
SPORT TO ZDROWIE!

środa, 31 października 2012

Szlachetna paczka 2012 - DRUŻYNA SUPER W

"- Biedni są często wycofani i nieakceptowani przez społeczeństwo. Znalezienie tych, którzy nie krzyczą o tym jak im źle to prawdziwe wyzwanie – podkreśla Ewa, pedagog i wolontariuszka projektu SZLACHETNA PACZKA." 
Cytat pochodzi ze strony SZLACHETNEJ PACZKI, my go rozumiemy. 
Jako wolontariuszki Szlachetnej Paczki zaczęłyśmy już działać.
Kolejna już edycja tej SZLACHETNEJ AKCJI właśnie się rozpoczęła.
W Kolbuszowej i okolicach poszukamy tych," którzy codziennie zmagają się z biedą, samotnością i beznadzieją. Chcemy, żeby wiedzieli, że są ważni i że każdy moment na zmianę jest dobry!".
Drużyna SUPER W liczy 7600 wolontariuszy ;)
No to do pracy :)

czwartek, 18 października 2012

budzimy nadzieję

Podkarpacka Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu wczorajszym wręczyła Pani Prezes Ewie Nowak  wyróżnienie w postaci Podkarpackiego Orderu Wdzięczności.
Zostało ono przyznane na wniosek Pani Dyrektor Marzeny Mytych z ZSS w Kolbuszowej, której od czasu do czasu  pomagamy, by poprawić jakość pracy, nauki i życia  wychowanków i kadry pedagogicznej.
Za ten miły gest dziękujemy!

A NA STRONIE WWW RADIA RZESZÓW ZNAJDUJE SIĘ RELACJA Z UROCZYSTOŚCI.

środa, 3 października 2012

Podsumowanie Zbiórki Żywności w ramach Podziel się Posiłkiem ' 12 w Kolbuszowej

Zbiórka już za nami...
Pogoda dopisała, więc przyjemnie  stało się wolontariuszom podczas dyżurów w sklepach ;)
Dopisali również "kupujący" czyli Ci, którzy wręczali wolontariuszom dodatkowo zakupione produkty.
Stąd wynik 806,17 kg - całkiem niezły patrząc na obecny kryzysowy czas.

Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy "podzielili się posiłkiem" i pomogli w ten sposób  zebrać aż tyle żywności, która trafi głównie do rodzin wielodzietnych z terenu Ziemi Kolbuszowskiej.

Dziękujemy wolontariuszom  w ilości: 124 :))) z LO IM. J. BYTNARA, GIMNAZJUM NR 1 i GIMNAZJUM NR 2 W KOLBUSZOWEJ I ICH OPIEKUNOM SZKOLNYM: PANI ASI KOZUBAL, ANI JANUSZEK I SIOSTRZE KRYSTYNIE, to dzięki Wam taki wynik!!!

Jeszcze w tym tygodniu przygotujemy paczki, które zawieziemy do  potrzebujących rodzin z naszego terenu.

wtorek, 2 października 2012

NASI ZADOWOLENI STYPENDYŚCI

Już za nami podpisywanie umów ze stypendystami.
Mamy nadzieję, że otrzymane stypendium pomoże w studiowaniu i zdobywaniu doświadczeń w kolejnym roku nauki.
PROGRAM AGRAFKA AGORY
PROGRAM AKADEMIA MŁODYCH SERC

Wszystkich  z serca, pozdrawiamy:)

czwartek, 27 września 2012

"Jan Paweł II - Papież Rodziny" Pamiętajmy!
 XII Dzień  Papieski w tym roku przypada na 14 października i przebiega pod hasłem "Jan Paweł II - Papież Rodziny". Głównym celem akcji jest rozpowszechnianie myśli papieża oraz zbiórka funduszy na rzecz programu stypendialnego dla ubogiej i zdolnej młodzieży z terenów wiejskich, prowadzonego przez Fundację Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia".
Pamiętajmy!!!

wtorek, 25 września 2012

Jest się Kim chwalić...


Młodsza siostra Kasi Kozubal, o której możecie przeczytać w zakładce SYLWETKI- Ania jest już w trakcie żeglarskiej przygody- Szkoły Pod Żaglami! Wyruszyła w rejs po morzu Śródziemnym. Znalazła się w 30- osobowej grupie młodych ludzi, którzy przez 6 tygodni będą pływać i uczyć się na Pogorii!

Gratulujemy odwagi!
Dla zainteresowanych morską przygodą- relacje na blogu Kasi.
Na stronie Szkoły Pod Żaglami także znajdziecie aktualne informacje dotyczące rejsu.
xoxo

poniedziałek, 24 września 2012

Przypominamy - ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI PODZIEL SIĘ POSIŁKIEMPamiętajcie, że każdy może w niej wziąć udział!!!
Wystarczy w sklepie zakupić dodatkowy produkt spożywczy!

21 listopada Dzień Życzliwości
Jest taka strona: http://dzienzyczliwosci.pl/, dzięki której możecie znaleźć się wśród grona ŻYCZLIWYCH i przyłączyć się do akcji mającej na celu zebranie podpisów pod projektem ustawy, aby 21 listopad stał się Ogólnopolskim Dniem Życzliwości.
Myślicie, że w dobie kryzysu i problemów dnia codziennego, taki dzień jest potrzebny?
Na pewno tak ----Dla przypomnienia!!!
Na pewno też, super by było o tym nie przypominać!!!
Traktować ŻYCZLIWOŚĆ, jak coś normalnego i powszechnego, ale...
 "...Obecnie takie słowa, jak przychylność, uczynność, sympatia zniknęły z języka mediów czy wypowiedzi osób publicznych. Zastąpiły je: rywalizacja, konkurencja, indywidualizm. Aby nie dopuścić do całkowitego odwrócenia się od drugiego człowieka, nie zapominajmy, że wzajemny szacunek i otwartość przynoszą natychmiastowe rezultaty – sprawiają, że to, co robimy daje nam większą satysfakcję i motywuje do dalszego działania. Szanując bowiem cudze starania sprawiamy, że inni doceniają i szanują nasze."

xoxo

środa, 5 września 2012

PODZIEL SIE POSIŁKIEM 28-29 WRZEŚNIA- zbiórka żywności

Jak zwykle w Kolbuszowej.
Zapewne z dużym zaangażowaniem młodych wolontariuszy.
I wielką hojnością mieszkańców Kolbuszowej i okolic.
Kolejny raz będziemy zbierać żywność dla potrzebujących z naszego terenu- terenu Ziemi Kolbuszowskiej.
Lista sklepów znajduje się na stronie AKCJI .


STYPENDIA, stypendyści, gratulacje dla zwycięzcówW tym roku ilość wniosków stypendialnych przerosła nasze najśmielsze oczekiwania: 67 kandydatów do stypendiów do trzech programów jakie fundacja prowadzi to wynik, który długo będziemy pamiętać...
Pracy było zatem baaardzo duuużo, aby sprawiedliwie zweryfikować otrzymane wnioski.
Nie wszystkim  udało się zdobyć swoje pierwsze pieniążki na studiowanie :(
Wynik ogólny- blisko połowa kandydatów spełniała kryteria w najwyższym stopniu- jest bardzo dobry :)
Dokonując analizy zebranych dokumentów, wiemy na pewno, że praca komisji stypendialnych jest bardzo trudna, że każdy z kandydatów liczy na zdobycie stypendium, że dla wielu jest to ogromna szansa na dalszą naukę.
Niestety jak to w życiu bywa, środki jakimi dysponujemy też są ograniczone...

Na naszej STRONIE znajdują się listy stypendystów w roku szkolnym/ akademickim 2012/2013.
Gratulujemy zwycięzcom!
Wszystkim życzymy pomyślnego roku akademickiego!

Na koniec taka uwaga: śledząc inne programy stypendialne w Polsce i zagranicą, każdy z nich weryfikuje kandydaturę pod względem:
naukowym, czyli średnia z wyników nauczania/ studiowania;
materialnym, czyli sytuacja finansowa rodziny
oraz dodatkowych kryteriów mieszczących się w słowach " wybitne talenty".
Dla nas ważny jest jeszcze wolontariat: "zaangażowanie w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych".
Bezinteresownej pomocy w naszych czasach jest coraz mniej, dlatego chcemy "kuć żelazo póki gorące" i młodym ludziom podkreślić, że okazywanie dobroci, jest bardzo ważne w życiu każdego człowieka.

poniedziałek, 3 września 2012

8 WRZEŚNIA- NARODOWE CZYTANIE " PANA TADEUSZA"

KTO JEST CHĘTNY W KOLBUSZOWEJ?MYŚLIMY, ŻE W NASZYM MIEŚCIE JEST WIELE MIEJSC I WIELU PASJONATÓW- "CZYTACZY" TAKICH RYMÓW.

GŁOS NASTOLATKÓWPo wakacjach, w nowym roku szkolnym, zaczynamy kolejną część projektu GŁOS NASTOLATKÓW.
Uczestnicy kolonii wezmą udział w zajęciach i warsztatach.
Zatem do pracy nastolatki!
Przyjemne z pożytecznym czas zacząć!