czwartek, 26 stycznia 2012

Noworoczny Koncert Orkiestrowy 2012

22 stycznia 2012r.na terenie Liceum Ogólnokształcącego odbył się, już po raz kolejny uroczysty Koncert Noworoczny, którego organizatorem był Urząd Miejski w Kolbuszowej pod przewodnictwem Pana Burmistrza – Jana Zuby. 
Przed publicznością wystąpiła Orkiestra Dęta Dobrynin, która zagrała bardzo udany koncert.

Untitled from renata on Vimeo.<

Podczas koncertu fundacja z udziałem i dużą pomocą wolontariuszy ze Szkolnego Koła Wolontariatu działającego przy LO pod okiem opiekuna Pani Joanny Kozubal, przeprowadziła zbiórkę pieniężną na rzecz Katarzyny Liszcz. Do puszek wrzucono 1842,13 zł.+ 5 EURO.


 
     "Katarzyna Liszcz, urodziła się 25.08.1987 roku, w połowie ósmego miesiąca, z wagą 1500g, ze zwichnięciem lewego biodra. W 9. miesiącu życia, gdy zaczynała chodzić,  zrobiono zdjęcie rtg i zalecono wyciąg na 6 tygodni na lewe biodro. Po 4 tygodniach wyciągu założono gips na 6 miesięcy (od klatki piersiowej do stóp z rozstawieniem kończyn dolnych), celem nastawienia biodra lewego. Przez długotrwałe przebywanie w gipsie w tej samej pozycji powstała martwica kości biodra prawego. W 6. roku życia przeprowadzono operację i dokładną rehabilitację. Zabieg polegał na zabezpieczeniu biodra przed ponownym zwichnięciem. Do 14. roku życia kulejąc, Kasia chodziła z martwicą kości biodra prawego. W 2001 roku kłopoty z chodzeniem bardzo nasiliły się, co groziło wypadnięciem panewki ze stawu, więc przeprowadzono zabieg zabezpieczenia przed zwichnięciem biodra prawego i nadbudowania daszku nad panewką stawu biodrowego. Skrócono wówczas i obniżono tzw. krętarz większy (narośl z boku panewki stawowej), co prawdopodobnie spowodowało skrócenie się biodra do 5 cm. W wyniku nieodpowiedniej rehabilitacji z roku na rok postępowało ścieranie się panewki. Następstwem tego był w dużym stopniu zanik mięśni i przyczepów mięśniowych. W rezultacie kończyna skróciła się do 6 cm.
Obecny stan w dużej mierze uniemożliwia normalne poruszanie się. Wielokrotne wizyty u wielu lekarzy nie przyniosły oczekiwanego skutku. Coraz większe problemy z chodzeniem oraz walka z bólem to codzienność Kasi. Nadzieją dla Kasi na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie pozostała bardzo kosztowna operacja w Klinice w Stuttgarcie w Niemczech w lipcu 2012 roku
          Obecnie jest studentką II roku studiów magisterskich Akademii Muzycznej w Krakowie. Uczestniczy w koncertach arii i pieśni organizowanych przez Uczelnię. Posiada w repertuarze arie barokowe, oratoryjne, operowe i operetkowe oraz pieśni. Obecnie współpracuje z Wydziałem Wokalnym Akademii Muzycznej w Warszawie nad projektem uczelnianym, reżyserowanym przez Prorektora Ryszarda Cieślę i Przemysława Klonowskiego „Cosi fan tutte”,  przygotowując partię Despiny. Chętnie koncertuje na rzecz środowiska lokalnego".

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do zbiórki, dzięki którym może spełnić się marzenie Kasi o operacji i zdrowym biodrze.

KASI MOŻNA POMÓC WPŁACAJĄC DAROWIZNĘ NA PONIŻSZY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:

80114012250000535065001004 BRE BANK O/ RZESZÓW

LUB PRZEKAZUJĄC 1% PODATKU:

Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce”
KRS: 0000 214 559
z dopiskiem „Darowizna na operację Kasi”

środa, 25 stycznia 2012

Temat rzeka- stypendia

Regionalna Fundacja Rozwoju SERCE jest lokalną organizacją stypendialną, która na terenie Powiatu Kolbuszowskiego przyznaje stypendia uczniom i studentom w ramach trzech programów stypendialnych:

Program/ Konkurs stypendialny „Agrafka Agory” realizowany w partnerstwie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacją Agory, skierowany jest do uzdolnionych i aktywnych społecznie studentów dziennych studiów magisterskich, którzy pochodzą z terenu Powiatu Kolbuszowskiego i spełniają kryteria programu. 
Główne cele programu to wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce.
Wszystkie informacje, regulaminy i dokumenty niezbędne, aby ubiegać się o stypendium zostaną  zamieszczone na stronach Fundacji SERCE w momencie ogłoszenia Programu/ Konkursu na dany rok.
Stypendium wynosi 3420zł wypłacane w 9 miesięcznych ratach po 380 zł.
Jako lokalna organizacja stypendialna przyznaliśmy 3 stypendia na rok akademicki 2011/2012.
Autorem i fundatorem Programu/ Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce .
Partnerem programu jest także Fundacja AGORY.

Program „Stypendia Pomostowe” realizowany w partnerstwie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, skierowany jest do maturzystów, pochodzących z terenu Powiatu Kolbuszowskiego, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich, posiadający rekomendację Fundacji SERCE i spełniający kryteria programu.
Celem Programu jest wsparcie młodzieży w pokonaniu trudnej bariery związanej z rozpoczęciem studiów i ułatwienie startu w nowych warunkach życiowych, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich.
Stypendium wynosi 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.
W roku akademickim 2011/2012 Fundacja SERCE rekomendowała do otrzymania stypendium 5 maturzystów, którzy otrzymują stypendium na I rok studiów.
Wszystkie informacje, regulaminy i dokumenty niezbędne, aby ubiegać się o stypendium zostaną  zamieszczone na stronach FEP i Fundacji SERCE w momencie ogłoszenia Programu na dany rok.
Autorem i Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Partnerami Programu są także: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU,Fundacja BRE Banku,Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademia Szkoleń i Kompetencji, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu Dyplom z Marzeń

Program Akademia Młodych Serc realizowany przez Fundację SERCE, skierowany jest do uczniów szkół ponagimnazjalnych oraz studentów dziennych studiów magisterskich, pochodzących z terenu Powiatu Kolbuszowskiego i spełniających kryteria programu.
Celem programu jest wspieranie zdolnych, aktywnych i pełnych pasji młodych ludzi, posiadających szczególne osiągnięcia i angażujących się w działania wolontarystyczne na rzecz lokalnej społeczności.
Wszystkie informacje, regulaminy i dokumenty niezbędne, aby ubiegać się o stypendium zostaną  zamieszczone na stronach Fundacji SERCE w momencie ogłoszenia Programu na dany rok.
Stypendium dla uczniów wynosi 1500zł wypłacane  w 10 miesięcznych ratach po 150zł, dla studentów wynosi 2250zł wypłacane  w 9 miesięcznych ratach po 250zł.
W roku szkolnym/akademickim 2011/2012 zostało przyznane 4 stypendia dla utalentowanych uczniów i  2  dla studentów. Autorem i Fundatorem Programu jest Fundacja Serce.

wtorek, 24 stycznia 2012

nowe wieści o stypendiach

jako, że dobre praktyki trzeba i należy chwalić i popierać, w tym wpisie przedstawiamy informację dotyczącą stypendiów dla licealistów, a właściwie absolwentów gimnazjów, którzy marzą o nauce w renomowanym liceum i niestety  ich na to nie stać.

2 stycznia ruszyła rekrutacja do największego w Polsce programu stypendiów licealnych AKROPOL  Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego EFC. Kolejnych 100 młodych ludzi może otrzymać stypendia na cały okres nauki w liceum. Po stypendia AKROPOL można się zgłaszać drogą elektroniczną do 14 marca 2012 roku.
Program stypendialny AKROPOL skierowany jest do zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich kończącej gimnazjum. Osoby, które zgłoszą się do programu i pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny oraz zostaną zakwalifikowane do programu przez Komisję Stypendialną mogą liczyć na wsparcie podczas całego okresu nauki w najlepszym liceum w regionie. Dodatkowo fundacja rozwija pasje stypendystów AKROPOLu organizując i finansując młodzieży m.in. warsztaty, szkolenia, wyjazdy i naukę języków obcych.
Program przeznaczony jest dla wszystkich uczniów III klasy gimnazjum, którzy są mieszkańcami terenów wiejskich, żyją poniżej minimum socjalnego, obliczanego na podstawie średniego dochodu na każdą osobę w rodzinie, i uzyskali w pierwszym semestrze III klasy gimnazjum średnią ocen minimum 4,75 bądź są finalistami kuratoryjnego konkursu przedmiotowego.
Aby ubiegać się o stypendia AKROPOL należy wypełnić formularz on-line, który przesłany zostanie AUTOMATYCZNIE do właściwego Koordynatora Wojewódzkiego naszej Fundacji oraz  sprawdzić stronę www naszej Fundacji w dniu 30 marca  2012 roku, aby zapoznać się z wynikami pierwszej fazy rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, regulamin programu oraz formularze on-line dostępne są  na stronie www.efc.edu.pl.

Dodatkowe informacje:
Beata Żebrowska
bzebrowska@efc.edu.pl
Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC
tel. (+48) 606 770 955
www.efc.edu.pl

piątek, 20 stycznia 2012

Hej kolęda, kolęda!


Untitled from renata on Vimeo.<

koncert
Maria Lenart- mezzosopran i Barbara Bajor- pianistka
dwie młode artystki z Kolbuszowej
6 stycznia 2012r. Święto Trzech Króli
kościół w Parafii p.w. św. Brata Alberta w Kolbuszowej

czwartek, 19 stycznia 2012

Wiadomości o stypendiach

Dla tych co uczą się i studiują mamy informacje o stypendiach, czyli jak zdobyć finanse na naukę na terenie Powiatu kolbuszowskiego.

Jeśli jesteś uczniem, który spełnia kryteria programu pamiętaj o:

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły (w przypadku zespołu szkół - jednemu uczniowi danego typu szkoły w zespole) na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
 Stypendia Starosty Powiatu Kolbuszowskiego dla uczniów szkół średnich, regulamin przyznawania stypendium można znaleźć w uchwale Rady Powiatu nr 10/56/2011 z dnia 22 września 2011r.
 Stypendia i zasiłki szkolne
Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc mającą charakter socjalny, to jest w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych.
O pomoc materialną w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych mogą się ubiegać:
- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło w tej rodzinie zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w jednej lub kilku formach jednocześnie, tj. w formie:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
- uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
- w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w innej formie nie jest możliwe lub celowe.
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów a także szkół ponadgimnazjalnych mogą ubiegać się o ww. stypendium w gminie, na terenie, której mieszkają, jeśli spełniają warunki określone w regulaminie uchwalonym przez Radę danej Gminy.
Celem programu jest wspieranie zdolnych, aktywnych i pełnych pasji młodych ludzi, posiadających szczególne osiągnięcia i angażujących się w działania wolontarystyczne na rzecz lokalnej społeczności. Skierowany jest do uczniów szkół ponagimnazjalnych oraz studentów dziennych studiów magisterskich, pochodzących z terenu Powiatu Kolbuszowskiego i spełniających kryteria programu.Więcej informacji na naszej stronie .

Jeśli jesteś studentem


Program realizowany w partnerstwie Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
Główne cele programu to wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce.
Skierowany jest do studentów dziennych studiów magisterskich, którzy pochodzą z terenu Powiatu Kolbuszowskiego i spełniają kryteria programu. Program współfinansowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację AGORY.Więcej informacji na naszej stronie.

 Program realizowany w partnerstwie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości
Celem Programu jest wsparcie młodzieży w pokonaniu wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki na wyższej uczelni poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich i przez to motywowanie uczniów szkół średnich.
Skierowany jest do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z terenu Powiatu Kolbuszowskiego, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich, i spełniają kryteria programu. Program współfinansowany jest przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Więcej informacji na na stronie.